Site Loader

Obecnie jest wiele metod wychowawczych, które mają swoją nazwę, np. „rodzicielstwo bliskości” czy „pozytywna dyscyplina”. Jeśli jednak nie zagłębiać się w literaturę, każdy z nas i tak ma swoje zdanie na temat wychowania dzieci. Dlatego warto zastanowić się nad kilkoma często spornymi kwestiami.

Zainteresuje Cię również:

Podziel się wiedzą i obowiązkami z partnerem

Pożegnaj stare, powitaj nowe

Co to jest połóg? Przygotuj się na ten wyjątkowy czas.

Kilka podstawowych pytań przed podjęciem wyjątkowej roli rodzica

Jak wychować dziecko wspólnie, czyli co warto ustalić z partnerem?

Zachęcamy do rozmowy z partnerem o tym, co to według Was znaczy „wychować dziecko”. Jakie metody wychowawcze z Waszego dzieciństwa uważacie za odpowiednie, a jakie za takie, które nie przyniosły pozytywnych skutków. Warto zastanowić i przedyskutować również:
Czy będziecie chcieli stosować kary i nagrody?
W jaki sposób będziecie starać się nakłonić dziecko do pożądanego zachowania?
Co to dla Was znaczy kara?

Kary w wychowaniu dziecka


Pomimo tego, że zdecydowana większość rodziców uważa, że przemoc fizyczna jest co najmniej nieodpowiednią metodą wychowawczą to niekiedy „klaps” nie jest uznawany za przemoc! Pozwolę sobie tutaj przytoczyć jedną z najświeższych metaanaliz na temat klapsów wykonaną przez amerykańskich naukowców na podstawie kilkudziesięciu lat badań nad karami fizycznymi w wychowaniu. W badaniu tym brano pod uwagę tylko dane dotyczące stosowania klapsów, nie innych form przemocy wobec dzieci. Okazało się, że stosowanie klapsów koreluje z problemami dzieci, takimi jak trudności w odróżnianiu dobra od zła, ukrywaniu swoich emocji oraz późniejszymi zaburzeniami zdrowia psychicznego.

Czy musimy już teraz rozmawiać o tym jak wychować dziecko?


Może wydawać się dziwne dyskutować o tym, jak chcecie wychować dziecko, kiedy tego dziecka nie ma jeszcze na świecie lub jest bardzo maleńkie. Jest to jednak bardzo ważny temat, wobec którego warto mieć wspólne zdanie z partnerem. Kiedy zaczną pojawiać się problemy, warto mieć już wachlarz metod, które przydadzą się w rozwiązaniu. Dodatkowo, może się okazać, że kiedy pojawi się dziecko, plany dotyczące stosowania danej metody zostaną zweryfikowane.

Warto pamiętać o tym, że metody to tylko teoria. Kiedy przełoży się ją na praktykę, okazuje się, że nie w każdej sytuacji i nie każdego dnia będzie działała tak samo. Metody są dla nas, a nie my dla metod.

Literatura:
Halemba, K., Izdebska, A. (2009). Kary fizyczne w wychowaniu dzieci – uwarunkowania i konsekwencje. Dziecko krzywdzone nr 3(28). 2009.

Jak to jest u Ciebie? Ustalaliście wcześniej co jest dla Was ważne w wychowaniu? Napisz w komentarzu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *